Vedlikehold

Vedlikehold – Et viktig element for varig kvalitet

Vedlikehold er et viktig element for å beholde langsiktig kvalitet på de vertikale installasjonene. I Green Fortune har vi dedikerte vedlikeholdsteam med mange års erfaring. Våre vertikale greenkeepere er opplært til å justere automatisk vanning og gjødsling og å beskjære plantene på en måte som bevarer balansen i hele veggen som vil sikre et flott utseende i årene som kommer.

En plantevegg

Viktige vedlikeholdsaktiviteter inkluderer

  • Systemsjekk (inkl. vanning)
  • Justere vanningssystem til riktig nivå av fuktighet og næring
  • Beskjæring av plantene for å sikre en langsiktig visuell kvalitet
  • Påfylling av gjødseltanker
  • Rengjøring av avløp
  • Utskifting av dårlige planter