Hvorfor plantevegg? Hva er fordelene?

Det er mange grunner til hvorfor man bør vurdere å ha en plantevegg både privat, på kontoret eller på arbeidsplassen. En plantevegg, også kjent som grønn vegg, levende vegg, blomstervegg, vertikal hage osv inkluderer følgende fordeler:

  1. Estetisk: En plantevegg er visuelt tiltrekkende både hjemme og i et offentlig område. Det skaper farge, tekstur, karakter og inntrykk og gjør det mer innbydende og interessant. Den kan også fungere som en konversasjonsstarter, da den er et fokuspunkt.
  2. Forbedrer luftkvaliteten: Planter forbedrer luftkvaliten først og fremst ved å fjerne giftige stoffer fra lufta og øke luftkvaliteten. En plantevegg består av så mange planter at den kan filtrere luften i et rom og gjøre det mer behagelig og sundt å oppholde seg der. Plantene tar opp CO2 og frigjør oksygen noe som gjør luften bedre for oss.
  3. Lyddempning: En plantevegg kan hjelpe til med å redusere støy ved å absorbere lydbølger og dermed gjøre rommet roligere og stillere.
  4. Klimakontroll: En plantevegg kan hjelpe til med å regulere temperaturen og luftfuktigheten. I tillegg til skygge om sommeren og isolering om vinteren.
  5. Privatliv: En plantevegg kan blokkere innsyn/utsyn, dele opp rom og skjerme arbeidsstasjoner.
  6. Stress reduksjon: Forskning har vist at å oppholde seg ved og i områder med mye planter kan redusere stress og få folk til å føle seg bedre. Plantevegg har en beroligende og helende effekt og gir en følelse av forbindelse med naturen.
  7. Arealeffektivt: En plantevegg er plassbesparende da den ikke opptar verdifull gulvplass som andre typer beplantninger.
  8. Energieffektivt: En plantevegg kan være isolerende og spare oppvarming om vinteren samtidig som den er kjølende om sommeren og kan redusere energibehovet.
  9. Økt verdi: En godt vedlikeholdt plantevegg kan øke verdien av huset/eiendommen både estetisk og funksjonelt.

En plantevegg kan være et vakkert og nyttig tilskudd til et hjem eller annet lokale og gir mange fordeler for miljøet og for de som oppholder seg der.

Vær oppmerksom på at en plantevegg krever regelmessig tilsyn med beskjæring etc slik at plantene til enhver tid holder seg friske.