Hva plantene kan gjøre for oss

Hvordan vi mennesker påvirkes av planter kan variere mye, men generelt har det vist seg at det å være omgitt av planter eller i nærheten av planter har mange positive effekter for oss.

Her er noen måter planter virker på oss mennesker både direkte og indirekte:

  1. Forbedret luftkvalitet: Planter absorberer CO2 og andre skadelige gasser fra lufta og frigjør oksygen som gjør det mer behagelig for oss. Plantene øker luftfuktigheten noe som også er positivt for oss. I tillegg tiltrekker plantene seg også støv som gjør luften renere.
  2. Stress reduksjon: Forsøk har vist at å være rundt planter reduserer stress og hjelper oss til å slappe av.
  3. Økt produktivitet: Planter på arbeidsplassen har vist seg å øke produktiviteten og våre kognitive evner.
  4. Redusert sykefravær: Planter har positiv innvirkning både på fysisk og mental helse.
  5. Estetisk: Planter gjør det vakkert og en plantevegg vil mer enn noe annet skape en visuell interesse og et fokuspunkt.
  6. Øke verdien av eiendommen.
  7. Klimastyring: Planter spiller en vital rolle i regulering av klimaet innendørs ved absorbsjon av CO2 og frigjøring av oksygen. De hjelper også til med å kjøle ned luften i transpirasjonen.

Planter har derfor evnen til å gjøre en positiv påvirkning på menneskelig oppførsel og velbefinnende, noe som gjør planter til en verdifull del av ethvert hjem og arbeidsplass.