Hva man bør tenke på før man bestemmer seg for plantevegg

 1. Bestemme sted og størrelse på planteveggen. Man må ta hensyn til faktorer som størrelsen på rommet i forhold til veggen, plassering i forhold til dører med tanke på kald luft og trekksamt tilkomst for service etc. Hvor vil veggen synes mest og hvordan vil den virke mht trafikk av gående.
 2. Lysforhold: Her i landet må man uansett bruke ekstralysda det ikke er nok naturlig lys hele året. Det trenger faktisk ikke være naturliglys i det hele tatt. Viktigere er det kanskje at den ikke får altfor mye direkte sol så plantene blir sviddi sommerhalvåret.
 3. Systemvalg: Plantevegger blir laget på mange ulike måter og det er mange forskjellige systemer. Hovedtypene er plastkassetter/bokser som plantene blir sattdirekteinni(ikke plantet) og systemer av filt/tekstil med lommer/hull der plantene blir plantet inn i lommene og røttene kan utvikle seg fritt. I en slik vegg har naturlig nok plantene mye lenger levetidog det er slike plantevegger vi leverer.
 4. Vanningssystemer: Planter trenger vannog de fleste systemer kommer med en eller annen form for automatisk vanning. Her er det også to hovedmetoder; direkte tilkobling til vann og avløp eller bruk av vanntank med pumpe og resirkulering. I de aller fleste tilfeller er direkte tilkobling å foretrekke, men hvis veggen er forholdsvis liten som f.eks i et privat hjem kan det være like aktuelt med tank og pumpe. Det finnes selvfølgelig steder der det er vanskelig eller umulig å føre fram vannrør/avløp og da er tank eneste løsningen.
 5. Temperatur: En standard plantevegg kan plasseres i rom der temperaturen varierer helst mellom 15-25 grader. Ved lavere temperaturer ned mot +5 må man bruke spesielle planter.
 6. Utendørs: Pgavinterkulda vil plantevegger utendørs ikke fungere i Norge hvis man ikke vil plante nytt hvert år. Unntaket er ytterst på kysten i Bergen-Stavangerområdet.
 7. Ta bilder av vegg/området som er aktuelt for plantevegg og/eller om man har tegninger og send til oss med forespørsel. Hvis det ikke er for langt unna er det også mulig med befaring.

English

  1. Location: Determine where you want to place the plantwall. Consider factors such as the amount of sunlight, air circulation, and the size of the space.
  2. Size: Determine the size of your plantwall based on the size of the space and the number of plants you want to use.
  3. Plant selection: Choose plants that are suitable for your location and will thrive in the environment. Consider the size, shape, and watering and sunlight requirements of the plants.
  4. Materials: Choose materials that are durable and able to support the weight of the plants. Consider the style and aesthetics of the materials as well.
  5. Watering and care: Make sure to properly water and care for your plantwall, including fertilizing and pruning as needed.
  6. Budget: Determine how much you are willing to spend on the materials, plants, and any additional equipment or tools needed for your plantwall.
  7. Time: Consider how much time and effort youare willing to put into maintaining your plantwall. Some plants may require more frequent watering and care compared to others.
  8. Enjoy your plantwall! With proper care, your plantwallwill thrive and bring beauty and functionality to your space.