Viktig med ren luft på arbeidsplassen!

Viktig med ren luft på arbeidsplassen!

ren luft

«Design er ikke bare om hvordan ting ser ut og føles som, men det handler også om hvordan det fungerer.» (Steve Jobs)

Planter har en dokumentert effekt på å rense luften og dermed redusere tilstedeværelsen av potensielt farlige flyktige organiske forbindelser. Nødvendigheten av å ta med planter som en integrert del av designen av moderne tette rom er ikke lenger bare et valg, men en nødvendighet. Dette er understøttet av studier gjort av Dr. B. C. Wolwerton og et team av forskere fra NASA.

Hovedhensikten med NASA’s forsøk var å peke på fordelene man kan ha av innendørs planter i et typisk lukket miljø. De fant ut at i tillegg til at planter produserer oksygen var de i stand til å redusere opp til 87% av VOC’s (organisk flyktige forbindelser).

VOC’s blir avgitt som damp fra en rekke kilder som maling, lakk, møbler, luftrensere og vaskemidler. Klimakontrollerte bygninger eller forseglede bygninger stenger denne avgassen inne, en vanlig VOC er formaldehyd – USA’s Yrkes-og helseorganisasjon (OSHA) rapporterte at denne er vanlig brukt som holdbarhetsmiddel og i produksjon av limstoffer. NASA rapporten forholder seg til plantenes evne til å fjerne dette og andre tilstedeværende gifter som f.eks. benzen og triklorethylene naturlig fra lufta.

Ren luft på arbeidsplassen

Viktigheten av at arbeidsstokken er friske og fordelene med at de kan skape et psykologisk komfortabelt og hyggelig arbeidsmiljø er kanskje selvsagt. Nå som vi har vitenskapelig bevis på at planter kan hjelpe til med å redusere skadelige stoffer i et moderne kontorliljø vil det være smart å bruke planter som en integrert faktor i enhver design.

NASA’s råd er å bruke ca 15 store planter pr. 150m2. En professionell planteservicegartner vil kunne gi gode råd med å velge ut passende planter, potter og annet tilbehør. Strategisk bruk av planter og tilbehør sammen med riktig lyssetting vil sikre et praktisk layout og estetisk tilfredsstillende god atmosfære på arbeidsplassen.

Et stykke natur

Inkludering av et stykke natur til et kunstig miljø har mange fordeler. I markedsføring lærer vi at de første inntrykkene er viktigst – nærveret av planter vil utvilsomt forsterke inntrykket av et moderne kontor. I tillegg til disse selvfølgelige fordelene viser undersøkelser at bruk av planter i innemiljø nå er en forutsetning når man planlegger et sunt kontormiljø med ren frisk luft.

Fra Interior Plantscapers Association

 

[contact_form]

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinby feather