Undersøkelse linker trivsel til kontordesign

Undersøkelse linker trivsel til kontordesign

trivselRapporten «The Human Spaces» om Biofilisk Design‘s globale innflytelse på arbeidsmiljøet.

På oppdrag fra firmaet Interface ledet av Prof. i Organisasjons psykologi Sir Cary Cooper har man gjennom denne undersøkelsen funnet at ansatte som arbeider i miljø som inkluderer naturlige elementer har et 15% høyere trivselnivå og er 6% mer produktive og 15% mer kreative.

The Human Spaces studiet undersøkte 7600 kontoransatte i 16 ulike land og studerte påvirkningen som det fysiske kontormiljøet hadde på de ansattes trivsel.

Det konkluderte med at kontordesign var så viktig at 33% av respondentene stadfestet at dette ville utvilsomt påvirke deres beslutning på hvor de ville jobbe eller ikke. Utrolig nok var design enda mer viktig i India (67%), Indonesia (62%) og Filippinene (60%) hvor 2/3 av de ansatte var tydelig påvirket av hvordan arbeidsplassen var utformet.

Mangel på naturlig lys linket til økt stressnivå

Globalt har nesten 47% av kontoransatte ikke noe naturlig lys på arbeidsplassen og nesten 58% har ingen levende planter. I Canada har 32% av de ansatte ikke vindu.

De ble tett fulgt av Australia og USA med 28% og 27% uten vindu. Interessant nok rapporterte alle disse 3 landene et stressnivå som var over middels. Omvendt rapporterte ansatte i Indonesia og India å ha mest lys på arbeidsplassen med 93% og 92% og hadde også minst problem med stress.

Prof. Cooper sier i en kommentar: » Anerkjennelse av design som er inspirert av naturen, kjent som biofilisk design blir stadig mer framtredende og vinner terreng. Ved å se på globale arbeidsforhold ser vi at en av fem ikke har noen naturlige elementer på arbeidsplassen og alarmerende 50% av ansatte har ikke tilgang på naturlig lys. En tredjedel av oss mener at arbeidsplassens design har innvirkning på hvor man vil begynne å jobbe. Det er et stort misforhold her mellom realiteten og det som de fleste ønsker og det kommer av at naturlig design bare nylig har blitt anerkjent som en viktig faktor.

Single arbeidsplasser linket til produktivitet

Når det gjelder arbeidsplassen sier nesten 39% av de ansatte at de føler seg mest produktive ved egen pult på sitt eget kontor eller avgrenset arbeidsplass. De som mest foretrekker å jobbe alene er de fra Tyskland, Kina og Canada med over 59% av de ansatte.

36% av de som svarte likte best sin egen pult i et åpent kontorlandskap. Interessant nok var enkeltresultat fra noen land mye høyere. Spania og Australia 48%, India og Brasil 46% indikerer at samarbeid og fellesskap er mer viktig for dem en ellers i verden.

Global urbanisering

Resultatene forteller at 85% av verdens kontoransatte holder til i byområder og mesteparten av respondentene tilbrakte 40-49 timer per uke på kontoret. Til tross for liv dominert av bytilværelse sier resultatene at ansatte har en nedarvet avhengighet til naturlige elementer.

Prof. Cooper tilføyer: » Dette studiet viser at så vel som å gjøre organisasjoner i stand til å linke fysiske områder til produktivitet kaster det også lys over utfordringene som finnes med vårt moderne levesett – vår evne til å takle urbaniseringen og tap av forbindelsen til grønne områder.»

Chip DeGrace kreativ direktør ved Interface sier dette om betydningen av kontordesign: » Det som vi klart kan stadfeste er at det trengs en stadig utvikling av tradisjonelle kontormiljø og det virker som om alle blir mer og mer bevisst på våre omgivelser og hvordan de innvirker på vår trivsel, produktivitet og kreativitet.»

«Biofilisk design er kunsten å forstå hvordan naturen påvirker oss og hvordan vi kan bringe denne inflytelsen inn i arbeidsmiljøet. Vi ser at å arbeide i miljø med naturlige elementer som planter og sollys fører til større trivsel og produktivitet som er en viktig målestokk for enhver bedrift. Videre indikerer undersøkelsen at ved å innføre enkle designelementer som skaper en forbeindelse til naturen, kjent som biofilisk design, kan en bedrift potensielt øke produktiviteten med 6% – som er positivt for bunnlinjen i alle bedrifter.

Om Human Spaces globale rapport

Innsamlet svar fra 7600 kontoransatte i Brasil, Australia, Canada, Kina, Danmark, Frankrike, Tyskland, India, Indonesia, Filipinene, Nederland, Spania, Sverige, UAE, England og USA. Undersøkelsen tallfester fordelene av biofilisk design spesielt angående trivsel og produktivitet og gir også en praktisk introduksjon for hvordan få til dette.

Professor Sir Cary Cooper, CBE
Professor ved Organisational Psychology og Health, Lancaster University, Founding Director, Robertson Cooper

Cary er anerkjent som en av verdens ledende eksperter på trivsel og stress. Han er medlem av British Psychological Society, The Royal Society of Arts, The Royal Society of Medicine, The Royal Society of Health and an Honorary.

 

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinby feather