kontormiljø Tag

Hva er Sick Building Syndrome? Mange undersøkelser utført av EPA (Environmental Protection Agency) i løpet av de siste 25 årene har vist målbare nivåer av over 100 kjente kreftfremkallende stoffer i moderne hjem og kontorer. Nærværet av disse flyktige organiske forbindelsene (VOC) er et resultat av skiftet...