Ta naturen med inn

Ta naturen med inn

ta naturen med inn

Biofilisk design bygger bro mellom naturlig og kunstig miljø

De siste årene har bedrifter begynt å ta naturen med inn på arbeidsplassene for å skape et bedre miljø for de ansatte.

Det er på tide. Bedrifter har vært vant til at det bare var å putte noen få planter inn i et hjørne for å få kontorer til å virke mindre findtlige og mer vennlige. Men, noen bedrifter går lenger og introduserer levende vegger, grønne tak, innendørs vannfall og en mengde andre ting inn i kontorlokalene. Tankegangen bak dette er god både for miljøet og for de ansattes mentale helse.

Biofilisk design er et konsept som prøver å bygge bro mellom det naturlige og det unaturlige miljøet for å skape arbeidsplasser som er bra for helsa vår. Noen nylige studier ser ut til å stadfeste at det å ”gå grønt” på arbeidsplassen har en positiv virkning på de ansattes moral og produktivitet.

Grønt inntrykk

Et studie gjort av Univ. i Melbourne som ble publisert siste mnd fant ut at bare ved å se på et grønt grasstak i 40 sekunder økte konsentrasjonen betraktelig.

Studenter som deltok i undersøkelsen ble gitt en oppgave som de skulle utføre. Omtrent halvveis ble halvparten av gruppa vist et blomstrende tak mens de andre bare fikk se på et betongtak. Ikke overraskende, de som fikk et glimt av det blomstrende taket gjorde mindre feil og viste større konsentrasjon enn de andre. Forskerne konkluderte med at levende tak ga en slags helende virkning som styrket de mentale ressursene.

Studier gjort av organisasjonspsykolog Prof. Sir Cary Cooper om innvirkningen som biofilsk design har hatt på arbeidsplasser viser at miljø med naturlige elementer rapporterte betydelig forbedret trivsel, produktivitet og kreativitet. Studiet av 7600 ansatte fra 16 ulike land som så på virkningen det fysiske miljøet har på trivsel konkluderte med at kontordesign er så viktig at en tredjedel svarte at det ville være avgjørende for hvor de bestemte seg for å arbeide.

Ta naturen med inn

Joseph Clancy landskapsarkitekt , biofilsk designer og forsker tror at bedrifter må bringe mer av naturen med inn. På samme måte som folk trener og spiser diett for å holde kroppen frisk, trenger vi å ha et samspill med naturen for å beholde vår mentale og fysiologiske helse.

Vi er programmert for å være i naturen. Hjernen vår tar for seg informasjon som er tilstede i det naturlige miljøet med slik letthet at hjernen vår faktisk kan ta en pause og hvile visse funksjoner. Men i miljø som er fritt for naturlige elementer slik som mange arbeidsplasser blir hjernen vår bombardert med informasjon som hjernen vår ikke kan bearbeide så lett. Dette fører til øket stress for hjernen og reduserer vår evne til å hvile eller gjenoppbygge, som igjen medfører til mistrivsel, tretthet og minsket produktivitet.

Den neste store trenden

Han tilføyer at biofilsk design blir den neste store trenden, ikke bare i kontordesign men i bedriftens strategi for rekruttering og beholde godt kvalifiserte ansatte og at denne prossessen allerede er i gang spesielt i USA og England.

Ikke alle organisasjoner har muligheten eller budsjett til å reinvestere i arbeidsplassen for å lage vannfall, plantevegger og grønne tak osv. men selv små initiativ kan hjelpe til med å gjøre ting bedre for de ansatte.

Et forsøksteam ledet av Marlon Nieuwenhuis fra Cardiff Univ. Psykologiske fakultet publiserte en studie sist år som slo fast at det å berike en arbeidsplass med planter er smart å gjøre. I et tidligere spartansk rom ble det satt inn en del planter og det økte produktiviteten med 15%.

Matproduksjon på arbeidsplassen

Grow it Yourself er en organisasjon som har blitt velkjent i Irland for arbeidet med å promotere matproduksjonsprosjekter for lokale grupper, skoler etc. De siste årene har de også arbeidet sammen med firma som Diaego, Aramark, Eirgrid etc.

Organisasjonen har gjort alt fra å starte enkle frø såings demoer til utvikling av fullskala grønnsaks felter for bedrifter. I April utga en gruppe “Give Peas a Chance” kampanje for å oppfordre team ved mer enn 500 bedrifter til å ta del i matproduksjons eksperimentet. GIY’s grunnlegger Michael Kelly sier at ansatte begynner å forstå at matdyrking kan ha en positiv virkning på både mental og fysisk helse.

Folk nå for tiden har en svært fjern følelse om hvor maten deres kommer fra og med naturen generelt. Det er massevis av forsøk som er gjort som viser at den tiden som blir brukt med fingrene i jorda eller i forbindelse med naturen er en utrolig positiv og kan avhjelpe depresjon, redusere blodtrykk, fremme produktivitet osv.

Vi tror at arbeidet vårt har stor innvirkning på de ansattes trivsel. Folk som har deltatt i våre prosjekter har fortalt hvor bra det er bare å komme ut i frisk luft og grave litt i jorda og å jobbe sammen med kolleger fra andre deler av bedriften som de vanligvis ikke treffer. Matdyrking er med på å jevne ut forskjeller og lar folk begynne å kommunisere med hverandre lettere.

Mr. Kelly vedgår at slike initiativ som ”Give Peas a Chance” kan virke trivielt, men resultatet er at folk vet mer om hvor maten deres kommer fra og begynner å bli mye mer bevisste ved å ta mer overveide beslutninger når det gjelder mat og helse.

Det er en nødvendighet for oss mennesker å være i naturen sammen med levende ting og fraværet av dette gjør folk svært deprimerte.

Folk kan bli skremt av ekspertenes bruk av botansiske navn etc. Vi vil fjerne alle disse barrierene og gjøre det lett for folk å starte å dyrke på jobben og da forhåpentligvis bli påvirket for å gjøre det hjemme også. Dess flere arbeidsgivere som oppfordrer de ansatte til å gjøre dette, dess bedre.

 

[contact_form]

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinby feather