Støyreduksjon og Plantevegger

Støyreduksjon og Plantevegger

støyreduksjon

Støyreduksjon og trivsel

Diskusjonen om bruk av planter i kontormiljø er ikke ny. Uttrykket Biofilsk design har også blitt brukt en stund og mange studier og statistikker har vist at det er mange fordeler med å ha grønt liv omkring seg mens man arbeider.

Mesteparten av denne diskusjonen har likevel bare vært fokusert på en generell ting; det å føle seg vel. Planter hjelper direkte med å tilføre energi, de hjelper til med å balansere en persons energi i blant elektronikk, den grønne fargen virker avslappende, planter forbedrer luften som fører til bedre konsentrasjonsevne og dermed økt produktivitet.

Uten tvil har en byggherre utallige grunner for å tilføre grønne elementer til rommene inkludert markedsføringsverdien av et grønt image. Hvis du fremdeles ikke er fullt ut overbevist så skal vi gi deg en annen grunn til å inkludere planter i bygninger og spesielt hvis det er områder med åpne arbeidsplasser – støyreduksjon.

Vi har hørt at planter absorberer energi, men det er ikke alt; et sted i alt snakket om velbehag og produktivitet ble virkningen som plantene har på støy uteglemt.

Kontorlandskap

Åpne kontorlandskap har vært mye kritisert for at for høyt støynivå. Faktisk er dette hovedinnvendingen mot åpne kontorlandskap og det som hindrer mange i å etablere det. Støy er uunngåelig; klapring på tastatur, stoler som skraper langs gulvet, telefoner, prating, printere, spising, ventilasjonsvifter etc.- listen er lang.

Vi forventer ikke at arbeidsplasser skal være helt uten støy, men tror at de fleste vil foretrekke et lavere støynivå. Det er flere måter å angripe dette på; valg av byggematerialer, valg av møbler, bruk av lette støyabsorberende materialer og dagens tema; strategisk valg av planter.

Støyreduksjon

Planter kan redusere støy på tre ulike måter:

Lydabsorpsjon: røtter, stamme, stengler…alt absorberer lyd. Grov bark og tykke blader er mest effektive. Planter hjelper til med å redusere støy ved å minske eller fange vibrasjon og ekko. Denne typen planter fungerer best i rom med harde flater.

Lydavvisning: når lydbølgene treffer plantene istedenfor veggene, vil lydbølgene omdannes til ulike typer energi, som gjør det mulig for lydbølgene å spre seg i ulike retninger.

Lydspredning: spredning av lydbølger reduserer og eliminerer ekko i rom. Det har samme virkning som å bruke tepper hjemme; bruk av planter for å dekke overflater hjelper til med å fjerne ekko ved å hindre lydbølgene i å sprette fram og tilbake.

Som man ser er det flere måter man kan plassere planter på som kan hjelpe til med å redusere støy. Tenk å fordele planter rundt omkring på ulike strategiske steder istedenfor å plassere alle på et sted. Plasser de høyeste plantene i store krukker i hjørner og på kanter for å unngå at lydbølgene går fram og tilbake.

Man kan også velge å inkludere små planter som de enkelte kan plassere på sin egen arbeidsplass.

lyddemping

Plantevegger

Den største effekten får man likevel med en plantevegg. En hel vegg eller mesteparten av veggen dekket med planter er svært effektivt i å stoppe lydbølger fra å gå fram og tilbake og å absorbere støyen.

Grønne vegger også kalt levende vegger eller plantevegger kan være designet og konstruert på ulike måter, men det er først og fremst vertikale strukturer som er dekket av levende planter og det er bra for folk.

Luftrensing er hovedgrunnen til at de er brukt så mye i kontorer, helseinstitusjoner og andre offentlige bygninger. Plantene filtrerer lufta som et biofilter og kan rense lufta for skadelige stoffer som VOC’s og formaldehyd. Alle plantevegger renser lufta, men ikke alle er like gode til det. En stor vegg er bedre enn en liten. Det er røttene som gjør jobben og man tenker også derfor at et system der lufta blir trekt gjennom rotsona er det mest effektive.

Det estetiske, spesielt alt grønt teller også. Som mange undersøkelser viser øker grønne flater trivselen, reduserer stress, øker produktiviteten og reduserer fraværet. Steder med plantevegger føles behagelig både på grunn av bedre luft og inntrykket av alle de grønne plantene .

Verden rundt

Plantevegger er ikke noe nytt. Imponerende installasjoner kan bli funnet i Asia, Nord-Amerika og Midt-østen og populariteten sprer seg også til Europa og Australia. Ideen går helt tilbake til klatreplantenes dekking av vegger og hekker. Vi mennesker liker å være omgitt av grønt. Ny teknologi har gjort det mulig å lage dem større enn før. Ny forskning pågår hver dag for å gjøre grønne vegger lettere og rimeligere, med integrert vanningssystem og lys. Dette krever at jobben blir gjort av profesjonelle som kan dette.

Plantene som blir brukt i planteveggsystemer er utvalgt pga deres tilpasningsdyktighet, som i all plantedyrking. Plantevegger er «in», spesielt i bysentra der det er mangel på grønt.

 [contact_form]

Facebooktwitterpinterestlinkedinby feather