Sick Building Syndrome

Sick Building Syndrome

sick building syndrome - plantevegg

Hva er Sick Building Syndrome?

Mange undersøkelser utført av EPA (Environmental Protection Agency) i løpet av de siste 25 årene har vist målbare nivåer av over 100 kjente kreftfremkallende stoffer i moderne hjem og kontorer.

Nærværet av disse flyktige organiske forbindelsene (VOC) er et resultat av skiftet fra åpning av vinduer til mer energieffektive bo-og arbeidsmiljøer der alt skal være lukket. Denne utviklingen skjøt fart etter energikrisen på 1970-tallet. I 1980 ble Sick Building Syndrome (SBS) identifisert og anerkjent av Verdens Helseorganisasjon (WHO).

Kombinert med utviklingen av nye byggemetoder og byggematerialer har dette resultert i energieffektive hjem og arbeidsmiljø, men bakdelen er at slike bygninger også inneholder mengder av kjente kreftfremkallende kjemikalier.

Symptomer på Sick Building Syndrome

I ekstreme tilfeller har noen bygninger så høye nivåer av forurensning at de er kjent som «syke bygninger»; når man blir eksponert for dette resulterer det i forskjellige sykdomssymptomer hos de som oppholder seg der. De vanligste plagene er:

  • kvalme
  • hodepine
  • irritabel tarm
  • forkjølelse eller influensasymptomer
  • sår hals
  • smerter og plager
  • bronkitt
  • sinus infeksjoner
  • trøtthet
  • kløe og hudirritasjoner

Det som bekymrer de fleste forskere og leger er de ukjente langtidsvirkningene som kan inntreffe etter påvirkning av lave doser av disse organiske flyktige forbindelsene.

Forskere mener at det fremdeles er for tidlig å si om økte tilfeller av kreft kan knyttes til moderne leve-og arbeidsmiljøer. Forskning gjort av NASA indikerer at man kan redusere mengden av organisk flyktige stoffer betraktelig ved å inkludere planter i disse miljøene.

Pågående forsøk antyder også at redusert eksponering til organisk flyktige stoffer og andre kjente innendørs forurensninger kan bedre livskvaliteten betydelig og redusere virkningen av Sick Building Syndrome.

Konklusjonen må være at man ikke overser betydningen av å ha planter i hjem og på arbeidsplasser. Å spare penger på å utelate planter fra moderne bygninger, kan koste dyrt. Flere og større planter har selvfølgelig større effekt enn noen få planter spredt rundt omkring. Det mest effektive er plantevegger og store planter/trær.

 

plantevegg

 

[mailchimp Optin=»1″]

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinby feather