Plantevegger gir bedre læring

Plantevegger gir bedre læring

plantevegger

Bedre læring med grønne plantevegger i klasserom

Når en levende grønn vegg ble plantet i et klasserom i UW-River Falls sist høst, antok forskerne at det ville hjelpe til med å redusere stress hos studentene og forbedre humøret.

Hva de ikke forventet var den store forskjellen som planteveggen virkelig utgjorde.

Foreløpige resultater viser at studentene var mindre nervøse, mindre stresset og i bedre humør etter å ha vært i klasserommet der det var plantevegg.

”Jeg håper at dette studiet vil vise at man ikke trenger å være planteelsker for at plantene skal ha en positiv virkning på deg. De virker selv om du ikke vet om det,» sier Prof. Terry Ferris ved UW-River Falls.

Folk trenger planter. Faktisk har bare nærveret av levende planter vist å forbedre produktiviteten på arbeidsplasser og trivsel på sykehus og i andre settinger.

Tilstedeværelsen av grønne områder blir mer og mer viktig spesielt når folk tilbringer mer tid innendørs og foran datamaskiner nå enn før.

«Jeg tenker som en gartner, jeg har visst ganske lenge at planter har en positiv underliggende virkning på folk, » sier hun. «Det er godt å se at det også blir bevist i en akademisk setting.»

Men, sier hun, «Jeg var overrasket over hvor stor og klar forskjell det var.»

Prof. i psykologi Travis Tubre sa at han ikke var overrasket over den generelle trenden i undersøkelsen, men han var slått av dens størrelse og konsistens.

«Det gjør meg virkelig opprømt og spent på de endelige resultatene,» sier han.

Fordi plantevegger kan være kostbare, kan vi ikke regne med å ha det i alle klasserommene på universitetet. Likevel, en plantevegg som kan flyttes har gjort jobben rundt om på universitetet.

Green Fortune kan nå også levere flyttbare moduler av plantevegger  i Norge.

Enkelt sagt, «planter gjør folk glade», sier Tubre.

Stor forskjell

I løpet av semesteret før planteveggen ble installert ble det plukket ut tilfeldige studenter fra tilfeldige psykologiklasser til å oppholde seg 30-45 minutter i et eller to like klasserom. De ble gitt et spørreskjema som gjaldt hvordan de oppfattet tilfredsheten med miljøet, produktiviteten og trivselen der.

Det samme spørreskjemaet ble også gitt til en annen gruppe studenter, men denne gangen i klasserommet med plantevegg.

Analyseresultatene indikerer at nærveret av en grønn vegg forbedret trivselen til studentene betraktelig. De var mer fornøyde med rommet, med oppfattelsen av produktiviteten og personlig framgang og humør (på en fornøyd og ikke-fornøyd skala).

«Vi så store forskjeller i humør og trivsel.» Humøret deres var mye bedre i rommet med plantevegg, sa Tubre.

Studenter som hadde undervisning i disse to klasserommene ble bedt om å svare på noen spørsmål om hvilken oppfatning de hadde av klasserommet når det gjaldt nervøsitetsnivå, effektivitet, deres egen prestasjon og trivsel.

Data som ble innsamlet etter at planteveggen ble installert viste dramatiske forskjeller. Mens det var omtrent ingen forskjell i svarene som ble gitt først i rommet uten plantevegg viste resultatene fra rommet med plantevegg en sterk forbedring på alle områder.

«Vi fant svært store forskjeller der, ikke bare i trivsel og produktivitet og at de likte rommet, men også store forskjeller i nervøsitet, bekymring og troen på å klare å utføre en oppgave. Studenter i det «grønne rommet» sa at de følte seg mer kapable og mindre nervøse.

Planteveggen består av forskjellige typer planter som f.eks. bregner, treklatrer, gullranke og fredsliljer.

Det ble lagt vekt på variasjon av former og farger, men samtidig planter som også vil trives i dette miljøet.

Flere studier

Ferris sier at hun håper at denne undersøkelsen vil hjelpe til med å øke folks bevissthet om det grunnleggende menneskelige behovet for å være i nærheten av levende grønne planter. Dette er viktig for en god mental helse.

Enten det er dyr eller planter, folk trenger å være i kontakt med naturen. «Jeg tror ikke samfunnet vårt virkelig har tatt inn over seg betydningen som planter har i livene våre; de tar det for gitt. Mange mennesker har blitt ”planteblinde”.»

Planteveggers evne til å rense luften er et av de mange mulige temaer for nye undersøkelser, men man ønsker også å se på hvordan plantevegger innvirker på ting som memorering og læring sier Tubre.

 

[contact_form]

 

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinby feather