Planter med hull i bladene, hvorfor?

Planter med hull i bladene, hvorfor?

planter med hull i bladene

Det rare utseende på vindubladplanten (Monstera deliciosa) er viktig for å fange sollyset.

Hvis du har en vindublad (Monstera deliciosa) har du kanskje lurt på hvorfor den har hull i bladene og om det finns andre planter som også har hull. Det siste spørsmålet er mye enklere å svare på og svaret er at det er veldig få; for det meste er det planter av andre arter av Monstera. Det første spørsmålet har man egentlig ikke fått svar på før nylig, men Chris Muir på Indiana University har løst problemet for oss i en artikkel i tidsskriftet The American Naturalist.

Vindublad er klatreplanter som vokser som undervegetasjon i tropiske skoger i sør-og mellom Amerika. De vokser opp og beveger seg bort fra lyset, noe som hjelper dem til å finne en trestamme som de kan klatre opp. Senere danner de luftrøtter og til slutt mister de kontakten med bakken, slike planter kalles for epifytter og i dette tilfellet en hemiepifytt dvs at den lever deler av syklusen som epyfytt, men de starter på samme måten som alle andre planter. (En epifytt er en plante som lever på overflaten av andre planter, men uten å snylte på den).Planten du har på kontoret eller i stua di står derimot sikkert godt festet i jorda.

Utnyttelse av solstrålene

Det er ganske mørkt der vindublad vokser så de er avhengig av mange flekker av lys eller solstråler som kommer gjennom de tette trekronene. Flekker av sol er veldig mye lysere enn omgivelsene og selvom de ikke er mange og er uforutsigbare kan de stå for mer enn halvparten av fotosyntesen til vindubladplanten. For vindublad er en god utnyttelse av solflekkene et spørsmål om liv eller død. Så hvorfor er blader med hull bedre til å fange slikt lys?

For det første er det klart at et blad med huller kan bli større enn et helt blad uten huller. Tenk deg for eksempel et svært blad av en Monstera på størrelse med eller større enn et A4 ark. Et slikt blad vil ha mer hull en bladflate, men størrelsen betyr at bladet vil bli truffet av lysstråler ofte selv om de fleste av dem vil gå rett igjennom noen av de mange hullene. Et helt blad uten hull vil bare svært sjelden bli treft av en solstråle, men vil kunne nyttigjøre seg alt lyset. Så et stort blad med hull vil bli truffet av lys mer regelmessig hver dag mens et lite blad bare nå og da blir truffet, men får da til gjengjeld veldig mye lys.

Planter og naturlig seleksjon

Enkel matematikk viser at over tid vil begge typer blad få omtrent like mye lys. Så hvorfor er da store hullete blader bedre enn små hele? Når det kommer til naturlig seleksjon er det ikke bare den gjennomsnittlige lysmengden de to bladene blir utsatt for som betyr noe, men hvor variable de er, og stor variasjon er ikke bra. Lengre perioder med svært dårlig lys kan sette planter kraftig tilbake eller i verste fall være dødelig.

Tenk deg at bladet er en investor som krever utbytte (karbon via fotosyntese) og reinvesterer utbyttet for å få mer karbon. Din finansielle rådgiver kan fortelle deg at en risikoinvestering kan gi et svært stort utbytte, men kan også bli veldig dårlig og er ikke så bra som en investering som gir et lavere men regelmessig og stabilt utbytte. Grunnen er at over tid vil dårlige år minske overskuddet mer enn tilfeldige gode år vil øke det.

Litt bedre er mye bedre i det lange løp

For å illustrere dette; tenk deg at du investerer et beløp i tre år og får et utbytte på 10% hvert år. Hvordan vil det være sammenlignet med 5% i år nr.1, 10% i år nr.2 og 15% i år nr.3? Siden gjennomsnittet av 5, 10 og 15 er 10 ser jo resultatet ut til å være det samme? Nei, det er faktisk ikke det – variabelen gir et utbytte på bare 9,92 % pr. år over 3 år. Det er ikke mye mindre enn 10%, men likevel mindre og dess mer variabelt det blir dess dårligere blir utbyttet; 1, 10 og 19% (fremdeles et gjennomsnitt på 10%) gir bare et utbytte på 9,75%.

Forskjellen synes liten, men dette er en STOR ting i biologisk evolusjon og forklarer hvorfor forandringer som reduserer variabilitet blir foretrukket i evolusjonen selv om det tilsynelatende ikke endrer mye på gjennomsnittet. Så Æsop hadde rett – «sakte og sikkert» er vinneren av racet. Eller sagt på en annen måte; hvis du forstår vindublad planten er du halvveis til å forstå det meste.

Green Fortune

Vi bruker også noen vindublad i planteveggene våre som blikkfang eller accent planter som står ut fra de andre, men de er ellers mye brukt som enkeltplanter i potter eller sammen i grupper. Se bildet under med vindublad, Monstera deliciosa i plantevegg.

Green Fortune Plantwall_2008_Lawyers_office_1

 

[mailchimp Optin=»1″]

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinby feather