Planter fjerner skadelige stoffer

Planter fjerner skadelige stoffer

Planter fjerner skadelige stoffer

Planter reduserer skadelige organiske flyktige stoffer (VOC) i lufta med over 50%
Vi bruker mer enn 90% av tiden vår innendørs og lufta vi puster inn i løpet av denne tiden kan være 5 til 10 ganger mer forurenset enn lufta utenfor. Forsøk gjort av klima arkitekt Marius Ballieux støttet av Waterdrinker Aalsmeer og Nieuwkoop Europe, viser at planter kan filtrere ut de skadelige stoffene i lufta som selvfølgelig er bra for helsa vår. Dette viser at planter delvis kan ta over funksjonen til ventilasjonssystemene!

Ventilasjon

Nå blir det vanligvis installert dyre ventilasjonssystemer i skolebygninger, kontorer og hotell. Eieren av Ballieux Architects Marius Ballieux er engasjert i organisk arkitektur og «Bouwen met de Natur» © (Bygge med Naturen). Han skulle ønske å se at planter ble tatt med i planleggingen tidligere, når bygningen ble designet istedenfor etterpå når alt er ferdig. Grunnen til dette er at plantene er naturlige luftrensere og kan til en viss grad ta over rollen til ventilasjonssystemet. Dette er ikke bare et vidunderlig eksempel på organisk arkitektur, men det sparer mye penger også.

Ballieux sier: «Harde fakta trengs for å få folk til å godta dette.» Han har utført tester med NASA-godkjent utstyr en stund for å komme fram med disse tallene. Det omtalte utstyret måler luftsammensetningen helt ned til molekylnivå. Det viktige her er ikke så mye mengden oksygen i lufta (normalt 20-21%), men konsentrasjonen av VOC’s. Mennesket skiller ut disse stoffene, men de er også tilstede i produkter som omgir oss. For eksempel møbler, tepper, gulvbelegg og elektrissk utstyr. Hvis noen oppholder seg i et rom med høy konsentrasjon av VOC’s i lufta kan det resultere i hodepine, allergier og andre symptomer.

Forsøk med levende planter

Ballieux begynte med å plassere ut planter i forsøksrom for å finne ut hvilke planter som gjør dette. Dette beviser at en plante omgående begynner å absorbere VOC’s og kan redusere nivået av VOC’s i lufta ned til null i løpet av noen få timer. Positive oppnådde resultater i testmiljø førte til at Ballieux ville prøve dette ut i et eksisterende miljø. Hva kunne da være mer passende enn et klasserom med 30 elever? Fordi Waterdrinker Aalsmeer og Nieuwkoop Europe promoterer viktigheten av planter i et levende miljø, støttet de Ballieux’s forsøk.

Planter fjerner skadelige stoffer

Ved Jozefschool i Aalsmeer var de villige til å stille to klasserom til rådighet for en test. Måleinstrumenter og planter ble satt ut i et rom og i det andre bare måleinstrumenter, ingen planter. Selvom det bare var 30 planter i det ene klasserommet i stedenfor de 75 som egentlig trengtes for best mulig resultat, var resultatet overveldende. Nivået av VOC’s i klasserommet med planter ble redusert med 50%. Det betyr at det ble et mye bedre inneklima for elever og lærere, færre sykdomssymptomer og færre allergiproblemer. Dette selvsagt i tillegg til de andre positive effektene som man vet følger med nærveret av planter; bedre konsentrasjonsevne, mindre aggresjon og bedre læring.

Ballieux Organic Arcchitects, Nieuwkoop Europe og Waterdrinker vil fortsette med å gjøre slike tester fordi disse resultatene er et gjennombrudd for disse tre partenes jakt på et sunt, grønt levende miljø.

 

[contact_form]

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinby feather