Planter, akustikk og støydemping

Planter, akustikk og støydemping

støydemping

Støydemping, hvordan planter og plantevegger kan bidra

Planter, akustikk og støydemping har også vært tema for undersøkelser den siste tiden. Trær og busker har blitt brukt lenge utendørs for å redusere trafikkstøy fra travle gater og veier. Forsøk viser nå at planter også kan redusere bakgrunnsstøy i bygninger. Noen plantetyper er mer effektive enn andre og fordelene er større i bygninger med harde, kalde overflater.

Forsøk gjort ved London South Bank University antyder at planter kan absorbere og reflektere bakgrunnsstøy i bygninger og dermed gjøre det mer behagelig for de som oppholder seg der. Effekten viser seg å ha sammenheng med plantetype, plantetetthet, plassering og lydfrekvens.

For å tallfeste den akustiske effekten, ble lydabsorpsjonskoeffisienten på en del planter målt og sammenlignet med noen bygningsmaterialer (se tabell).

Dess høyere absorpsjonskoeffisient, dess bedre er materialet til å absorbere lyd – en koeffisient på 0,25 betyr at en fjerdedel av lyden blir absorbert, 0,50 halvparten osv.

Noen planters evne til å absorbere lyd ved ulike frekvenser:

Frekvenser                     125Hz    250Hz  500Hz  1kHz  2kHz  4kHz

Ficus benjamina              0.06      0.06      0.10      0.19    0.22    0.57
Howea forsteriana          0.21       0.11       0.09      0.22    0.11   0.08
Dracaena fragrans          0.13      0.14       0.12      0.12     0.16    0.11
Spathiphyllum wallisii    0.09     0.07       0.08      0.13    0.22    0.44
Dracaena marginata       0.13     0.03       0.16      0.08    0.14     0.47
Schefflera arboricola –    0.13     0.06       0.22     0.23     0.47
Philodendron scandens -0.23     0.22       0.29     0.34     0.72
Bark                                   0.05     0.16       0.26     0.46     0.73    0.88
Tykke tepper                   0.15     0.25       0.50     0.60     0.70    0.70
Gipsplater                         0.30    0.15        0.10   0.05     0.04     0.05
Nysnø, 100mm                0.45     0.75       0.90    0.95     0.95     0.95

Forsøket viser at planter generelt er mer effektive til å absorbere høye lydfrekvenser enn lave. Gode eksempler på dette er Spatiphyllum (Fredslilje), Philodendron scandens (treklatrer), Dracaena marginata og Ficus benjamina (bjørkefiken). Philodendron scandens er forøvrig den planta vi bruker mest av i Green Fortune‘s plantevegger.

Høye lydfrekvenser er det som irriterer oss mest i bygninger så fordelene med å ha planter på slike steder er innlysende.  Bruk av planter vil føre til merkbar støydemping.

Bruk i bygninger

Den lyddempende effekten av planter er mest framtredende i akustiske «levende» bygninger f.eks. de med harde, glatte, kalde, reflekterende overflater som f.eks. marmorgulv, gipsvegger og glassflater. Planter har mindre effekt i «døde» bygninger med tjukke tepper, gardiner og panelvegger.

Størrelse og antall

Store plantekar, bed etc har mer voksemedium og det har også en støydempende effekt i seg selv. Flere planter arrangert i grupper på 3 eller 5 fungerer også bedre enn enkeltplanter.

Flere installasjoner/planter  er også bedre enn planter plassert bare på et sted På denne måten blir plantenes overflate bedre eksponert for lyder.

Plassering

Nær hjørner og kanter er bedre enn plassert i midten av et rom. Slik vil lydene bli reflektert fra veggene og opptatt av plantene. I de fleste moderne bygninger er det viktig med støydemping, det fører til bedre trivsel for de ansatte og besøkende.

Kilde:

www.interiorscape.com

 

plantevegger, støydemping

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinby feather