Nærhet til grønne områder senker pulsen.

Nærhet til grønne områder senker pulsen.

grønne områder  plantevegger

Gjenoppliving av øde områder kan redusere stress og forbedre helsa vår

Tilplanting av øde områder kan være knyttet til biologisk redusert stresss ifølge en studie fra Perleman School of Medicine ved University of Pennsylvania, USA. Beboere som spaserte langs et nylig tilplantet, grønt område hadde betydelig lavere puls enn når de spaserte langs et forlatt, øde og dødt område fullt av skrot, søppel eller ugrass.

«Målet vårt var å studere sammenhengen mellom bymiljø og stress vitenskapelig» sier lederen av undersøkelsen, Eugenia C. South som er lege ved fakultetet for krisemedisin ved Penn. » Vi brukte hjerteslagfrekvensen som en psykologisk markør for akutt stress og reduksjonen vi fant antyder at det er en biologisk forbindelse mellom en bymessig strategi for å ”grønne” øde områder og reduksjon av stress.» Undersøkelsen som er publisert online av American Journal of Public Health, er den første kjente nabolagsundersøkelsen der en psykologisk markør er brukt på beboere som spaserer i sitt eget nabolag.

Måling av stressnivå

Forskerne brukte en hjerteslagsmonitor med GPS for å måle stressnivået hos deltagere i to tilfeldig valgte områder i utkanten av Philadelphia mens de foretok en spesifik spasertur rundt i nabolaget. Et tomt, øde område i nabolaget ble tilplantet, mens et annet område ble brukt som kontroll og ble ikke gjort noe med. Deltakerne spaserte forbi tomme områder før og så tre mnd etterpå forbi det samme området etter at det var tilplantet og grønt. «Forgrønningen» ble gjort av Pennsylvania Horticulture Society og var en rimelig miljømessig forbedring som inkluderte fjerning av søppel og skrot, planting av trær og gress etc.

Den gjennomsnittlige hjerteslagsfrekvensen i nærheten av de grønne områdene var mer enn 5 slag pr.min. lavere enn for de andre ikke grønne områdene. Det var stor kontrast til resultatet i kontroll området der det ikke var noen forskjell på hjerteslagsfrekvensen mellom første og andre gang. Den totale reduksjonen i hjerteslagsfrekvensen var over 15 slag/min når deltagerne var ved eller kunne se det grønne området. Spaserturene var på mellom 500 og 700 m.

Lavere puls ved grønne områder

Resultatene underbygger konklusjonen at nærhet til det grønne vs øde steder med søppel resulterer i redusert puls.  Når kroppen blir utsatt for akutt stress aktiverer kroppens nervesystem et stoff som i neste omgang øker pulsen. Høyere puls pga bymessig ”ørken” som forekommer mange steder i en del byområder kan bli referert til som bevis på stress. Forandring i hjerteslagsfrekvensen har blitt brukt i noen tidligere studier for å evaluere akutte stressreaksjoner, men mest i laboratorieforsøk.

Føler seg også tryggere

Dette studiet bygger på tidligere publiserte funn av dr. South og hennes kolleger som fant ut at beboere som bodde nære grønne områder følte seg tryggere enn de som ikke gjorde det. Vår hypotese i tidligere studier var at ved å forandre øde tomme områder fylt med ugrass og skrot til et rent og pent grønt område gjør det vanskeligere for folk å gjemme våpen og utføre ulovlige aktiviteter som narkotikabruk etc i eller nær slike områder. Den lavere pulsen kan være knyttet til at beboerne følte seg tryggere og mindre stresset av omgivelsene.

Vitenskapelig belegg

Prof. Charles C. Branas sier at «Dette forsøket med å gjøre øde områder grønne gir en viktig vitenskapelig ”upbacking” for byplanleggere og bypolitikere for å ta skritt for å forbedre helsen til beboerne på en rimelig måte. Framtidige undersøkelser som dynamisk måler biologisk informasjon slik som kortisol nivå (en annen stress markør) og blodtrykk vil garantert forbedre vår forståelse av sammenhengen mellom stress og øde områder.

Dette studiet var støttet av midler fra National Institutes of Health, Centers for Disease Control and Prevention og Robert Wood Johnson Foundation Health and Society Education Fund, med tilleggsstøtte fra U.S. Department of Agriculture Forest Service.

 

[mailchimp Optin=»1″]

 

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinby feather