Kontormiljø, Levende Planter og Plantevegger

Kontormiljø, Levende Planter og Plantevegger

Plantevegg i kontormiljø

Virkning av planter og grønt på kontormiljø.

Forskere ved Universitetet i Queensland, Australia har funnet ut at et kontormiljø fyllt med planter gjør de ansatte mer tilfredse og øker produktiviteten med 15%.
Studiet er det første i sitt slag som har undersøkt langtidsvirkningene av planter i et kontormiljø. Medforfatter Prof. Alex Haslam fra UQ’s Psykologifakultet sier at de også fant ut at planter gjorde de ansatte mer fornøyde og forbedret deres livskvalitet.
Prof. Haslam sier at grønne kontor hjelper de ansatte til å være mer fysisk, mentalt og følelsesmessig involvert i arbeidet.

Grønn arbeidsplass

Kontorbeplantning gjør arbeidsplassen til en mer hyggelig, komfortabelt og lønnsomt sted å være.
Det tyder på at en grønn arbeidsplass kommuniserer til arbeidstakerne at deres arbeidsgiver bryr seg om de ansatte og deres velferd.
Arbeidstakere som kom fra et ”lean office” til et «green office» opplevde en øket grad av tilfredshet som resulterte i mer effektivitet på arbeidsplassen.
Studiet ble gjort i samarbeid med forskere fra universitetet i Cardiff, universitetet i Exeter og universitetet i Groeningen, Nederland.
Forskerteamet undersøkte hvilken virkning ”lean office” vs grønt miljø hadde på arbeidstakerne i to store kontormiljøer i England og Nederland.

Mer fornøyde ansatte

Teamet fulgte de ansattes produktivitet i en 2-måneders periode og de ansatte ble spurt om å bedømme deres inntrykk av luftkvalitet, konsentrasjon og tilfredsstillelse med arbeidsplassen.
De ansatte var mer fornøyd med arbeidsplassen og rapporterte øket konsentrasjonsnivå og en bedre oppfatning av luftkvalitet med et kontor der det var planter, sier prof. Aslam.
Resultatene forteller at investering i planteinstallasjoner i et kontormiljø vil lønne seg ved en økning i de ansattes livskvalitet, produktivitet og trivsel.

Lean office vs green office

Prof. Haslam sa også at resultatene utfordrer moderne business filosofers ide om at et ”lean office” kontor er mer produktivt. Den filosofien har hatt stor innflytelse over en stor gruppe av organisasjoner, sa han.
Moderne kontor og kontorpulter har blitt strippet for å lage små områder – våre funn setter spørsmålstegn ved denne teorien at lite er mer – noen ganger er mindre rett og slett bare mindre.

Plantevegger

I tillegg er det jo slik at plantevegger har en mye større effekt på absolutt alle måter enn enkeltplanter plassert rundt omkring. I en plantevegg er det ca 20-25 planter pr. kvadratmeter og det blir ca 500 planter bare på en middels stor vegg på 20 kvadratmeter og det sier seg selv at hele inntrykket og virkningen på miljøet blir et helt annet.

Studiet er publisert i the Journal of Experimental Psychology:Applied.

 

 

Meld deg på vårt Nyhetsbrev

[mailchimp Optin=»1″]

Facebooktwitterpinterestlinkedinby feather