Hvorfor mer grønt på kontoret?

Hvorfor mer grønt på kontoret?

grønt

Hvorfor  trenger man mer grønt på arbeidsplassen?

I en undersøkelse nylig svarte nesten en tredjedel av amerikanske arbeidstakere at de var misfornøyde med det fysiske arbeidsmiljøet og at de ikke trivdes. Kan en dose med grønn natur gi dem en piff?

Ifølge en nylig publisert undersøkelse hadde ansatte med tilgang til naturlige elementer og sollys bedre humør, større tilfredshet med arbeidet og mer lojalitet overfor arbeidsgiveren. Dette er selvfølgelig gode nyheter for de som har investert i grønt på arbeidsplassen.

Forskning

Forskere ved Central Michigan University kartla hundrevis av arbeidere fra USA og India og spurte dem hvordan det var med naturlige elementer på arbeidsplassen, inkludert vinduer, planter på kontoret, skjermsparere og posters med naturbilder. De spurte også om hvor mye direkte sollys de fikk fra å jobbe ute eller ved å gå ut om dagen og hvor mye indirekte sollys (gjennom vindu) de fikk. De målte også deres nivå av depresjon, nervøsitet, jobbstress, jobbtilfredsstillelse og lojalitet overfor arbeidsgiveren.

Ved å analysere dataene fant de ut at mennesker som er mer utsatt for naturlige elementer var mindre deprimerte og mer fornøyde med arbeidet enn de som hadde mindre grønt i omgivelsene.

Indirekte sollys ble assosiert med færre depressive symptomer mens direkte sollys var linket til økt jobbtilfredshet og lojalitet, noe som betyr at naturlig lys har en god virkning på folk som jobber.

Positiv effekt

Hvorfor har sollys og tilgang til naturlige elementer en positiv innflytelse på de som jobber? Det er mye litteratur om de positive effektene av natur og sollys i andre settinger sier en av forfatterne, Stephen Colarelli. Få studier har sett spesielt på kontorer, men det viser seg at naturen har en «restaureringseffekt», som gjør at folk føler seg bedre på mange måter.

F.eks. sammenlignet med utsyn til vegger og andre ikke naturlige settinger, har undersøkelser påpekt at natur og grønt reduserer stress, forbedrer humøret og gir også raskere rehabilitering for sykehuspasienter. Det hjelper også til med å forbedre barns skoleresultat og at de føler seg mer positive til skolen. Selv tilstedeværelsen av planter i et rom har vist seg å gjøre oss snillere, mer hjelpsomme og at vi trives bedre. Dette kan ha en indirekte virkning på arbeid, forhold og jobbtilfredsstillelse.

Naturlig buffer

I denne undersøkelsen viste resultatet at naturen er en slags buffer mot stress: Forholdet mellom jobbstress og nervøsitet var mindre for arbeidere som var i nærheten av naturlige elementer enn de som var uten dette.

Våre resultater støtter tanken om at nærhet til naturen har positiv effekt sier Colarelli. Han sier at de fleste bedrifter og interiørdesignere legger for lite vekt på natur og tilgang til naturlig lys og i mange tilfeller ignorerer det totalt for å holde kostnadene nede. Men dersom vi vil forbedre arbeidsmiljøet må vi se mer nøye på disse naturlige elementene og bruke mer grønt.

Naturlig utvikling

Vi utviklet oss i naturen og vår rase er på mange måter tilpasset det naturlige miljøet. Folk vil selvfølgelig føle seg bedre på alle måter når miljøet man oppholder seg i er i «sync» med den menneskelige naturen.

Collarelli og hans kolleger utforsker nå hva slags typer av naturlige elementer og miljø som er best egnet for å eliminere negative effekter. De ser også på hvilken effekt utsikt til natur har på arbeidere inne i en fabrikk i Kina. Han håper at slike undersøkelser vil støtte kampen med å bringe mer natur inn på arbeidsplassene.

 

[contact_form]

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinby feather