Hvordan skape Grønn Omsorg?

Hvordan skape Grønn Omsorg?

Grønn omsorg

Grønt ser ut til å være en glemt ingrediens

Levealderen fortsetter å øke og den store gruppa av «baby boomers» begynner å nå pensjonsalderen. Vitalitet og helse for denne store gruppen blir derfor mer og mer viktig. Dess lenger folk kan stelle seg selv dess mindre ressurser vil være nødvendig å bruke på helsestell. Dette har stor innflytelse på helsesenter, eldrehjem og lignende institusjoner. Merkelig nok har det «grønne» hittil spilt liten rolle i denne sektoren på tross av det faktum at flere undersøkelser har vist hvordan inneplanter kan spille en viktig rolle i det å eldes på en god måte.

Uttrykket grønn omsorg har for det meste hittil blitt brukt i betydningen av å besøke gårder med dyr, parker etc., men hvorfor ikke legge mer vekt på de eldres eget innemiljø der de tilbringer mesteparten av tida?

Det er viktig at eldre er friske

Vitalitet og livskvalitet er et bredt begrep og selvfølgelig relatert til hvor lenge de eldre føler seg friske. Fysiske handicap er svært utbredt blandt eldre, men gamle som føler seg friske oppi årene trenger mindre hjelp enn de andre. Dess friskere en eldre føler seg, dess bedre vil de trives og kostnadene blir også da lavere. En stor hollandsk undersøkelse nylig studerte dette forholdet grundig, men med en stor mangel. Undersøkelsen diskuterte mange viktige aspekter av helse også i forhold til nærmiljøet, men enda ikke noe om forholdet til det grønne. Nærmiljøet ble bare vurdert i forhold til tilgjengelighet og elektroniske hjelpemidler, ikke noe grønn omsorg eller virkning av planter og grønt på innemiljøet.

Hvorfor er det logisk at planter skal være inkludert når man snakker om eldres helse?

Kvaliteten på innemiljøet (fuktighet, flyktige stoffer, CO2,, temperatur etc) er stort sett det som avgjør folks følelse av velbehag. Et godt innemiljø hjelper til med å forebygge luftveisplager og ansporer til et aktivt liv. Situasjonen som de eldre lever i (eldrehjem, sykehjem, eldreboliger etc) har vist seg å ikke være så bra mht innemiljø. Høge temperaturer, dårlig ventilasjon, overmøblert etc inviterer ikke til aktivitet. Planter forbedrer innendørs luftkvalitet betraktelig, men også effekten av å se på planter øker trivselen.

Et interessant spørsmål er derfor på hvilken måte grønt påvirker de eldres helse. Hvilke krav stilles til planter i et miljø for de over 67? Hvilke planter passer og hvordan påvirker de innemiljøet? Og hvor mange planter trengs?

Forsøk med planter på et sykehjem

Forsøksinstituttet Fytagoras studerte dette spørsmålet med noen eksperimenter i et sykehjem ved Leiden i Nederland. 8 av 27 beboere tok del i undersøkelsen De andre 19 var kontrollgruppe. En bakdel med undersøkelsen var at plantene ikke var tilfeldig spredt rundt om blandt beboerene. En del av beboerene ville ikke ha planter på rommet sitt fordi de var redde for ekstra arbeid og forpliktelser. Bare de som ville ha planter fikk det. På alle andre måter var utvalget tilfeldig.

Innelufta ble observert og målt i alle de 8 boenhetene i 6 uker og også før og etter planter ble satt inn. Temperaturen, lysmengde, CO2 og luftfuktighet ble målt. En gang hver fjortende dag ble nivået av fomaldehyd målt separat. Det ble også gjort intervju med beboerne både før og etter eksperimentet. Disse intervjuene gikk på erfaringen men innemiljøet, aktiviteten og forsøkspersonenes helse.

Resultatene gir grunn til flere forsøk

Dette sykehjemmet hadde et ganske bra ventilasjonsanlegg med luftfiltrering og plassering av plantene hadde ingen direkte innvirkning på det gjennomsnittlige CO2 nivået på rommene. Det samme gikk for temperatur og luftfuktighet. Resultatene varierte i de andre rommene.

Spørsmålene og intervjuene med de eldre avslørte at planter hadde positiv effekt på trivsel og vitalitet. Mange av dem sa at de følte seg mer hjemme i et miljø med planter. Planter reduserte også lidelser og plager merkbart. Helseplager, hudproblemer, psykiske plager og forkjølelsesrelaterte plager ble redusert. Det igjen økte følelsen av vitalitet. En grafisk framstilling av resultatene illustrerer dette klart. Folk med planter på rommet hadde færre helseplager og mer velvære.

Interessant nok avslører også grafen at antall planter også har stor betydning. Opp til 8 planter har stor positiv effekt. Hvis det blir mer, går det andre veien igjen, men det har selvfølgelig noe med romstørrelsen å gjøre også.

grønn omsorg

grønn omsorg

Grønn omsorg

I mange år har forsøk avslørt at luftkvalitet blir forbedret og at folk føler seg bedre med grønt. Denne undersøkelsen avslører også at det er en sammenheng mellom grønt og trivsel. Likevel blir dette lagt svært lite vekt på. Hovedgrunnen til dette er forventet merarbeid og mangel på plass. Begge problemene går det an å løse. Vanningssystemer er tilgjengelige som kan redusere vanningsfrekvensen til en gang i løpet av 6 uker og plantene trenger heller ikke være særlig store. Det er også mulig å ha planter vertikalt slik som grønne vegger i store fellesrom som kommer alle tilgode både beboere og ansatte.

 

 

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinby feather