Grønne planter og innemiljø

Grønne planter og innemiljø

grønne planter

Del 1:

Alle som tilbringer mye tid i rom med mange grønne planter enten det er på veggene, på gulvet eller på taket blir beriket på flere måter. Punktene nedenfor gir bare en kort oversikt over alle fordelene. Det er en enkel naturlig løsning som burde bli mye mer brukt.

Grønne planter oppfyller en gammel dyptgripende trang…biofili.

I 1984 satte Harvard biologen Dr. Ed Wilson navn på den tiltrekningskraften naturen har på oss mennesker; biofili. Stephen R. Kellert som er en profilert rådgiver for ”grønne” byggeprosjekter og professor i sosialøkologi ved Yale har brukt mye av karrieren sin på å studere og skrive om biofili. I et intervju han ga nylig om sin siste bok, Biofilisk Design sier han: Teorien, vitenskapen og praksisen ved å skape liv i bygninger ble diskutert i en studie som var på gang ved Bank of America på Manhattan. Kollegaen hans jobbet med undersøkelsen sammen med en møbelprodusent for å vurdere i hvilken grad direkte innflytelse av naturlige elementer ville influere på de ansatte på kontorene. De fant betydelig bedring i produktivitet, mindre fravær, mindre helseproblemer og en større følelse av velvære. Dette ble rapportert av de som deltok i undersøkelsen, og til sjuende og sist viste alt dette seg også på bunnlinjen i regnskapet.

Et sitat fra en av de ansatte:

”Jeg er så heldig at jeg sitter i atriumet, noe som jeg setter umåtelig stor pris på. Naturlig sollys, gønt bladverk og en frisk pust om sommeren gjør at jeg føler det som om jeg jobber utendørs. Siden jeg har jobbet andre steder uten slike ting får meg til å sette stor pris på design som kan forbedre arbeidssituasjonen min.

Planter er en naturlig løsning for ren inneluft

Når planter transpirer vanndamp fra bladene, trekker de luft ned til røttene. Dette tilfører oksygen til rotmikrobene. Rotmikrobene omdanner også andre stoffer i lufta som giftige f.eks. kjemikalier til en kilde for næring og energi. Mikrober kan fort tilpasse seg kjemiske stoffer ved å produsere nye kolonier som er resistente til kjemikaliet. Som et resultat blir de mer effektive i å omdanne skadelige stoffer til næring dess lenger tid de er eksponert for disse kjemikalene. Det er også viktig å huske på at plantenes effektivitet som filter øker når konsentrasjonen av kjemikalier i lufta øker. F.eks. mengden av skadelige stoffer som blir fjernet er mye større ved et nivå på 7 ppm (parts per million) forurensning enn ved 2 ppm.

På grunnlag av data publisert av Dr. Bill Wolverton ved NASA har det blitt foretatt nyere undersøkelser fra det praktiske liv publisert av Dr. Ron Wood og prof. Margaret Burchett. Vi vet at mange vanlige arter av innendørs planter har evnen til å fjerne opptil 50-70% av flyktige organiske forbindelser som benzen og hexan. Dr. Margaret Burchett som er internasjonalt anerkjent for arbeidet sitt med luftkvalitet går så lang at hun sier følgende: ..for å sikre den urbane bærekraften og tilfredsstille de tre nederste linjene i miljøregnskapet, sosiale og økonomiske forhold, er det ventet at innendørs planter vil bli standard teknologi – en viktig og nødvendig del av bygningsinnstallasjonene for å forbedre luftkvaliteten innendørs.

«Biomicry»

Biomicry er vitenskapen og kunsten å bruke naturens beste biologiske ideer til å løse våre problemer. Innendørs planter i grønn design er et perfekt eksempel. Levende innendørs plantearrangementer demonstrerer naturens egen løsning og prosess med å rense lufta som omgir oss ved å gjøre den om til frisk oksygen. For de som leter etter rene og naturlige løsninger på miljøproblemer, kan levende innendørs plantelandskap tjene som en levende illustrasjon og befeste troen på naturens intelligens.

Grønne vegger

Grønne vegger, også kjent som vertikale plantesystemer, vertikale hager, plantevegger eller beplantede veggflater har blitt implementert med suksess over hele verden i løpet av de siste 15 årene. I 2004 ble en 4 etasjers biovegg installert ved Universitet i Guelph-Humber i Ontario, Canada. Med grønne planter som var synlige fra alle etasjer, fungerer veggen som en innendørs luftrenser og trekker luft gjennom veggen og inn i ventilasjonssystemet. Ifølge univ. kan veggen tilføre all den friske lufta som trengs i hele bygningen. Det innlagte automatiske vanningssystemet vil også bidra til å kjøle ned bygningen naturlig om sommeren og tilfører fuktighet om vinteren. I dag spesifiserer arkitekter og designere levende grønne vegger med funksjoner som gjør det mulig for mennesker å oppholde seg i lukkede rom uten vinduer med plantene som et effektivt luftrensesystem.

Redusere skyggeeffekten

Kjøle interiøret via skygging (med naturlig utsikt)
Uttrykt med en desimal mellom 0 og 1 representerer skyggekoeffisienten den prosentdelen av sollyset som kommer gjennom skyggesystemet inn i en bygning, sammenlignet med en klar glassrute. Dess laver skyggekoeffisient, dess mindre varmegjennomgang og derfor bedre kontrol med varmen. Mens bevegelige gardiner har blitt et effktivt redskap er fordelen med å bruke skygge fra inneplantener åpenbar da man ikke hindrer utsikten til det grønne. Teoreien bak skygge kan virke enkel, men en tysk arkitekt har utviklet et system som blir referert til som «Grønn solarkitektur» der inneklimaet er regulert ved hjelp av grønne planter. Artene som er valgt er de som kaster bladene om vinteren som da slipper inn mer solenergi, mens om sommeren er det planter med mange blader som gir skygge.

For et godt innemiljø er det viktig med godt naturlig lys og utsikt til natur og/eller innendørs planteinstallasjoner. Planter kan fungere som en slags innendørs markise ved å skape en fin flytende lyseffekt gjennom hele rommet.

Om rommet har trær som er 7 meter høye eller ganske enkelt små planter nær vinduet kan behovet for alternative skyggemetoder bli eliminert samtidig som man opprettholder utsikten til det grønne. Denne multi hensikten med skygging er mye mer økonomisk enn alternative metoder.

I Del 2 av denne artikkelen skal vi bl.a. ta for oss CO2, stress og handlevaner i grønne miljøer.

 

[contact_form]

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinby feather