Grønne planter og innemiljø Del2

Grønne planter og innemiljø Del2

planter i innemiljø

Reduksjon av CO2

Konsentrasjonsevnen og produktiviteten blir negativ med større mengder av CO2 innendørs. Mange flittige mennesker innenfor en godt isolert bygning kan produsere mye CO2 og dermed søvnige mennesker. Likevel, gjennom fotosyntesen vil plantene forbruke CO2 og skille ut frisk oksygen. Basert på beskjedne estimater av eksisterende data, er det beregnet at minimum 300 g CO2 kan bli fjernet fra et lukket rom pr.m2 bladflate pr.år. I løpet av ett års tid vil det bli fjernet svært mye CO2. I områder der det er rikelig med naturlig lys, vil denne effekten bli forsterket og opptaket blir enda større. Grønne planter i innemiljø er derfor en viktig ingrediens for et bedre inneklima i moderne bygninger.

Vi er mindre stresset og mer produktive i nærheten av planter

Respekterte undersøkelser gjort av Dr. Roger S. Ulrich fra Texas A&M Universitetet, Helen Russel fra Surrey Universitetet og Dr. Virginia Lohr fra Washington State Universitetet stadfester at planter reduserer stress på arbeidsplassen og forbedrer produktiviteten betydelig. I studiet til Dr. Lohr ble vanlige innendørs planter brukt i et datarom med 27 arbeidsstasjoner. Et dataprogram for å teste produktivitet og indusere stress ble spesiallaget for dette eksperimentet. Deltagere som jobbet i et rom med planter var 12 % mer effektive og mindre stresset enn de som jobbet i et miljø uten planter.

Vi er villige til å bruke mer penger i shoppingområder som inkluderer planter

Kjøpmenn har lenge forstått viktigheten av miljøet i shoppingområder som kan utvide shopping opplevelsen. Markedsførere har studert innflytelsen som pakningene og butikken’s layout har på shoppernes oppførsel (Engel at al. 1990). Mens forretningsfolk er svært interessert i hvordan produktene deres blir presentert og selve butikken vil de ofte overse makronivået – området som omgir butikken eller kontoret.

Grønne planter og innemiljø skaper situasjoner som er mer fordelaktige for handel. Når vi handler i shoppingområder med planter vs ikke planter som vi besøker ofte, blir vi der lenger, opplever kvaliteten 30% bedre og er villige til å betale 12% mer for varene.

Blomster og planter øker kreativiteten

Vi kjenner til viktigheten av læring f.eks. hvordan naturlige omgivelser innfluerer på sjåfører, skolebarn og pasienter, sier Ulrich som har foretatt en undersøkelse om effekten av miljøet på psykologisk velvære, stress og helse. For bedrifter skulle det være like viktig å forstå hva som kan forbedre effektiviteten på arbeidet og gjøre arbeiderne mer produktive.

I løpet av en 8 mnd’s studie Ved Texas A&M univ. ble linken mellom blomster og planter og arbeidsmiljøet undersøkt. Deltagerne utførte kreativ problemløsning i forskjellige kontormiljø og forhold. Forholdene inkluderte et arbeidssted med blomster og planter, en setting med skulpturer og en setting med ingen dekorasjoner.

I løpet av studiet viste både kvinner og menn mer innovativ tenkning, kom opp med flere ideeer og originale løsninger i rommet med blomster og planter. I disse omgivelsene genererte de som deltok 15% flere ideer. Og mens menn genererte flere ideer så genererte kvinnene mer kreative og fleksible løsninger på problemer når det var blomster og planter tilstede.

Planters innflyelse er viktig for en sunn livsstil

Reelle studier har bevist en direkte forbindelse mellom klinisk helseplager og planteinnstallasjoner. SBS (Sick Building Syndrome) er en alvorlig og dyr sak og at planter kan bidra positivt i denne sammenhengen og forbedre de ansattes helse er viktig på dagens arbeidsplass.

Prof. Tove Fjeld ved UMB gjorde mange forsøk relatert til helseplager pga SBS. Dette studiet ble gjennomført i 51 kontorer. I en periode ble det satt inn planter på kontorene, og i en annen var det ikke planter. Alle jobbet på identiske små enkeltkontorer med et gulvareal på 10 m2 og et stort vindu. Når det var planter tilstede var det 13 ulike vanlige planter plassert i 3 potter ved vinduet og en terracottapotte med planter bak i et hjørne. Når man gjennomgikk 12 av de vanligste symptomene for klager basert på luftkvalitet og SBS var det 23% mindre klager i perioden der det var planter tilstede.

også videre….

Det finnes en mengde av miljøstudier og menneskesentrerte fordeler som kommer av introduksjon av levende planter. Vi har bare berørt noen få eksempler og vil tilføye stadig flere til samlingen og bevise fordelene det har og tilføye levende planter til innendørs miljøer, så sjekk snart innom igjen!

 

[contact_form]

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinby feather