Grønn design og plantevegger.

Grønn design og plantevegger.

Grønn design

Grønn design linket til produktivitet.

Ny undersøkelse peker på 7-nøkkelområder for å øke de ansattes medvirkning og engasjement.

Det kommer stadig nye undersøkelser som stadfester de miljømessige fordelene med grønn design og grønne kontor og i tidligere artikler har vi referert til noen. En ny rapport fra World Green Council viser det samme; at bærekraftig grønn kontordesign har en positiv innvirkning på de ansattes produktivitet.

På Green Build International Conference and Expo, Health, Wellbeing & Productivity in Offices: The next Chapter for Green Building ble det sagt at nivået på fravær i amerikanske bedrifter er 3% i privat sektor og 4% i offentlig. Kostnadene forbundet med dette beløper seg til $ 2,000-$2,500 pr. år.

Med de høye kostnadene dette produksjonstapet fører til peker rapporten på 7-nøkkelområder der grønn design forbedrer de ansattes produktivitet og helse:

1. Innendørs luftkvalitet:

Med det store antallet av kjemiske stoffer, mikroorganismer og partikler som de som oppholder seg i kontormiljø blir utsatt for, er kvaliteten på innelufta en viktig driver for produktivitet. Studier viser at forbedret ventilasjon kan øke produktiviteten med opp til 11%. Som kjent renser planter lufta for skadelige stoffer og binder støvpartikler.

2. Varmekomfort:

Nært knyttet til innendørs luftkvalitet er også temperaturen viktig for hvordan man føler seg. Innsatsen reduseres med 4% i kjøligere omgivelser og opp til 6% hvis det er for varmt. Studier viser også at ved å gi de ansatte kontroll over temperaturnivået på deres egen arbeidsplass så er de mer villige til å tilpasse seg et større temperaturområde. Planter senker lufttemperaturen og øker luftfuktigheten.

3. Dagslys og belysning:

Mange undersøkelser viser at tilgang til vinduer øker de ansattes trivsel mye og det kan til og med ha fordeler som strekker seg utover selve arbeidsdagen. En grønn plantevegg vil bli belyst med ekstra lys og vil bli veldig synlig for alle.

4. Biofili:

Det er en økende forståelse for at ansatte med utsyn til natur fra et vindu eller at de kan se grønne vegger eller andre planteinnstallasjoner har en mye høyere produktivitet enn de som er uten kontakt med naturen. Undersøkelser viser til en økning på 15%.

5. Støy og akustikk:

Dette er kanskje den viktigste driveren for de ansattes produktivitet og velbehag og studier viser opp til 66% fall i produktivitet hvis man blir utsatt for ulike typer av bakgrunnsstøy. Rapporten viser til at fysiske installasjoner og hvordan folk opptrer kan effektivt redusere distraksjoner og bakgrunnsstøy på arbeidsplassen.

støydempende plantevegg

6. Se og føl:

Det visuelle inntrykket fra et grønt kontormiljø er også nevnt som et viktig moment når det gjelder å føle seg vel. Det har vist seg at også spiller en viktig rolle når det gjelder å holde på ansatte og nyansettelser. Planter og spesielt plantevegger er svært effective støydempere.

7. Fasiliteter og plassering:

Det er ikke gjort så mange undersøkelser om dette, men det viser seg at nødvendige fasiliteter som butikker, gym, barnehager etc i nærområder også har en stor innvirkning på trivsel og produktivitet.

Konklusjonen må bli at grønn design er kommet for å bli og de fleste anerkjenner at  grønn design har en positiv innflytelse på oss alle.

 

Meld deg på vårt Nyhetsbrev

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinby feather