Biofilisk design i klasserom?

Biofilisk design i klasserom?

biofilisk design klasserom

Biofili er menneskehetens instinktive biologiske forbindelse med naturen. På grunn av at vi nå bruker så mye tid innendørs er det et stort behov for biofilisk design for å knytte mennesker nærmere til naturen selv om de oppholder seg i menneskeskapte omgivelser. Denne tilknytningen er svært positiv for helse og trivsel.

Hvorfor biofilisk design?

Som Winston Churchill en gang sa, » Vi former våre bygninger og de former oss.»

Gjennomsnittlig tilbringer folk nesten 90% av tiden innendørs. Derfor er det viktig å vurdere disse fakta når man designer et klasserom. Skikkelig design vil ha svært positiv innflytelse på elevene.

Forsøk har vist at et mer biofilisk preg på innendørs områder har en svært konstruktiv effekt på de som oppholder seg der. Mer spesifikt, nylige resultater viser at integrering av naturen i skoler kan forbedre miljøet betraktelig og styrke elevenes oppmerksomhet og produktivitet.

En undersøkelse fra 2005 gjort av Californias undervisningsdepartement fant at elever som deltok i ”natur-fordypningsprogrammer” hadde 27% bedre resultat i fag enn elever i vanlige klasserom.

Illinois universitet viste at barn med ADHD som hadde kontakt med naturen siden 5-årsalderen hadde betydelig mindre symptomer enn andre.

Carnegie Mellon Arkitektskole rapporterte 20-26% høyere score i klasserom med rikelig med naturlig lys og utsikt til natur.

Det siste studiet om viktigheten av naturlig dagslys i klasserom fant tydelige bevis på at tilgang til utsikt mot natur gjennom klasseromsvinduene forbedret innsatsen og resultatet med 5-10%.

Robin C. More som er en internasjonal autoritet på design av barn’s lærings-og lekeområder sier, «Naturlige områder og materialer stimulerer barn’s uendelige fantasi og virker som en katalysator for oppfinnsomhet og kreativitet.»

Her er noen få tilleggsfordeler av biofilisk design i klasserom:

  • Forbedret kreativitet
  • Forbedret kognitiv funksjon og produktivitet.
  • Forbedret tankemessig klarhet.
  • Redusert kjedsomhet, stress og aggresjon.

Vi har forståelse for kostnadene med å ha klasserom med plantevegger, men det finnes løsninger. Green Fortune Norge AS kan nå også tilby planteveggmoduler som kan flyttes rundt omkring og ikke trenger fast tilkobling til vann eller avløp. Ta kontakt for mer info og tilbud.

plantevegg modul

Plantevegg modul

 

 

[contact_form]

 

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinby feather